dinsdag 14 juni 2011

Wat een gejijbakDelfshaven,
originally uploaded by hawktrainer.

Het zal bij m'n volgers niet onbekend zijn, politiek ben ik op (zeer) lokaal niveau actief. De Deelgemeente Delfshaven is mijn stek en daar neem ik als burgerlid namens D66 plaats in de commissie BS&V (bestuur, sociaal & veilig). Maandelijks komen we als commissie bijeen om allerhande onderwerpen te bespreken en vooral ook om te kijken of onderwerpen, agendaposten rijp zijn voor plenaire behandeling in de deelraad. Zoals onze voorzitter altijd zo chique zegt:

of de commissieleden van mening zijn dat het onderwerp rijp is voor een politiek oordeel...
En dat is leuk werk! Stroperig, zeer zeker, maar tegelijkertijd ook inspirerend en leerzaam. Bovendien geeft het energie om - zij het als een klein radertje - deel te nemen aan de discussie over je eigen buurt en Deelgemeente. Leuk ook om in discussie te gaan met commissieleden en portefeuillehouders die vanuit hun eigen overtuiging maar met een gedeelde betrokkenheid het beste voorhebben met Delfshaven. Met gemengde gevoelens kijk ik dan ook naar 't naderende (Haagse) oordeel over het Deelgemeentelijke bestel.

En toch... Zeilt er zo nu en dan een onderwerp voorbij waar ik me oprecht kwaad om maak. Waarbij ik even niet meer mijn schouders op kan halen en - inderdaad pot verwijt de ketel - online mijn gram wil halen.

Zo'n tweeënhalve maand geleden ontstond er via een publicatie in het AD/RD (wat een vervelende leesbare website overigens vanuit usability oogpunt :-$) ophef over een privé-reis van de Voorzitter van de Deelgemeente (voorzitter) naar Marokko. Tijdens die vakantie had hij een ontmoeting met een vriend tevens deelraadslid en actief in een Delfshavense zelforganisatie en logeerde hij even bij een bevriende jongerenwerker van diezelfde zelforganisatie. Omdat er vanuit de Deelgemeente Delfshaven een subsidierelatie is met deze zelforganisatie was in het geruchtencircuit de de optelsom al snel gemaakt. Nadat dit verhaal maar bleef rondzingen en daardoor de integriteit van de voorzitter in die publicaties in twijfel werd getrokken verzocht de voorzitter (via de burgemeester) het BING in te schakelen voor een onderzoek. In mijn ogen een goede beslissing, volgens mij zijn in de politiek vertrouwen en integriteit sleutelbegrippen. Daarmee kan en wil je niet marchanderen.

Vanuit de voorzitter werd in opmaat naar dit onderzoek verzocht 'ons' wat bescheiden op te stellen in het ventileren van meningen (lokale pers e.d.) over de publicaties en het onderzoek. Dat een aantal portefeuillehouders plus raadsleden uit de coalitie daar een andere invulling aan gaven heeft mij in die periode verbaasd. Facebook, Twitter en eigen site werden actief ingezet om vooral ''Vol op het orgel'' te gaan. Niet dat ik voor zelfcensuur ben of erop tegen ben je mening te ventileren... Maar wanneer je een oproep doet over dit onderwerp om een:

... meer terughoudende reactie over zaken waar zij geen belang in hebben of eerst beter geïnformeerd dienen te zijn alvorens een oordeel uit te spreken.
Moet je zelf niet het tegenovergestelde gaan doen op allerlei platforms.

Enfin, na een flinke periode wachten was begin juni het rapport gereed en presenteerde de voorzitter de uitkomsten.

Plezierig nieuws is dat er met de reis van de voorzitter naar Marokko niets aan de hand was. De suggestie dat daar een soort van handjeklap zou zijn gedaan omwille van het verstrekken van subsidies is onzin en daarmee afgedaan. Dat had mij ook lichtelijk absurd geleken om dik 3200 kilometer te reizen om aldaar te konkelfoezen over subsidies aan een zelforganisatie. Tegelijkertijd stelt het rapport wel door het handelen van de voorzitter en het raadslid de uitgangspunten van het zogenaamde fair play op wat gespannen voet staan:

Naar onze mening heeft de deelraadsvoorzitter niet gehandeld in strijd met de geldende gedragscode voor bestuurders en/of artikel 2.4 van Awb. Wel zijn wij op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat het handelen van de deelraadsvoorzitter enigszins op gespannen voet staat met het fair-play-beginsel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en artikel 2.4 lid 2 Awb. Wij zullen dit hieronder toelichten.

En hoewel een aantal raadsleden van de coalitie op briesende toon excuses eist (tijdens de deelraadsvergadering van 9 mei en online) omdat:

... de werkelijke inhoud en uitkomst van het door het bureau BING gedane integriteitonderzoek. Het onderzoek dat deelraadsvoorzitter Carlos Gonçalves overtuigend vrij pleit van beschuldigingen van niet integer handelen, ...

Kan ik mij toch niet onttrekken aan het beeld wat uit hoofdstuk 9. (de conclusies) blijft hangen. Namelijk dat:

Analoog aan de redenering genoemd in de voorgaande paragraaf had, naar onze mening, de deelraadsvoorzitter echter niet aan de behandeling en besluitvorming omtrent deze subsidieverstrekking deel moeten nemen. Gezien de vriendschapsbetrekkingen tussen de voorzitter van de deelgemeente en de heer C. van ARR, had de deelraadsvoorzitter om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zich van deelname afzijdig moeten houden. Door dit wel te doen, heeft hij naar onze mening enigszins op gespannen voet gehandeld met het fair-play-beginsel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en artikel 2.4 lid 2 Awb.
Ook voor het bevriende deelraadslid, actief in de zelforganisatie kwam een zelfde set aanbevelingen:

Op grond van deze overwegingen zijn wij van mening dat de heer C. niet heeft gehandeld in strijd met de geldende gedragscode voor deelraadsleden of andere wettelijke bepalingen. Wel zijn wij van mening dat, teneinde de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, hij zich had moeten onthouden van deelname aan gesprekken tussen ARR en de deelgemeente en dat hij zich meer transparant had moeten opstellen over zijn functie bij ARR richting de deelgemeente.
En dat is al een heel wat ander accent dan de focus die bijvoorbeeld gelegd wordt in posts van raadsleden van de coalitie die enkel wijzen op niet strijdig handelen met de gedragscode.

En dat accent is mijns inziens een goede reden om eens plenair, in de politieke arena van de Delfshavense Deelraad, van gedachten te wisselen over de betekenis van deze aanbevelingen. De voorzitter zelf zei hierover zelf ook al lering uit te willen trekken. En ook een groot deel van de oppositie wil in een spoeddebat via een agenderingsverzoek in de laatste vergadering voor het reces (30 juni aanstaande) met name die aanbevelingen aan de orde stellen.

Dan is het maar aan de raad om daar een oordeel te vellen, da's uiteindelijk toch het podium en platform waar het beslecht dient te worden... alle krantenartikelen, radio-interviews tweets, facebook-berichten en blogposts daargelaten!

update 16/6/11 De eerste post op http://www.pvdadelfshaven.nl/ waar ik naar verwees in:

En dat is al een heel wat ander accent dan de focus die bijvoorbeeld gelegd
wordt in
posts van raadsleden van de coalitie die
enkel wijzen op niet strijdig handelen met de gedragscode.

is niet meer te raadplegen en geeft een 404Op http://www.pvdadelfshaven.nl/?p=290 is mijn post (zonder hyperlinks) gekopieerd en becommentarieerd plus beantwoord door de fractievoorzitter van PvdA Delfshaven. Ik heb geprobeerd hierop te reageren maar (vooralsnog) wacht die reactie op moderatie nog gereageerd

2 opmerkingen:

Christian zei

Mooie post, Tim.

De politiek-bestuurlijke arena blijft een spannende plaats om te vertoeven! Zelf heb ik dat ook ervaren, toen ik gedurende een aantal jaren van dichtbij betrokken was bij de Waalwijkse gemeentepolitiek en het ambtelijke bestuur.

De hele situatie die je beschrijft kan ik niet overzien. Maar in dit soort gevallen gaat het inderdaad vaak over de "schijn van belangenverstrengeling". Maar wie bepaalt of er sprake is van die schijn? En wanneer is er voldoende schijn om er consequenties aan te verbinden?

Hoe dichter je bij de burger en in de maatschappij staat, hoe eerder je waarschijnlijk die schijn zult opwekken. Transparant bestuur lijkt me ook hier weer noodzakelijk.

De publieke opinie zorgt er tegenwoordig (maar in het verleden vaak ook al) helaas voor dat er consequenties volgen, nog voordat alle feiten duidelijk zijn. Het bewerken van die opinie is zelfs een integraal onderdeel van het politieke spel (of bedrijf) geworden. En daarbij is "fair play" helaas niet altijd de regel. De laatste tijd zijn de sociale media deel geworden van het speelbord.

Dat maakt het er niet leuker op, zeker niet als het jouw pion betreft die van het bord wordt gewipt. Het voelt oneerlijk en ik kan me voorstellen dat het je kwaad maakt.

Ben benieuwd hoe het verdergaat.

Timmietovenaar zei

Wat dat betreft is het fijn dat er dan als relatieve buitenstaander, zo'n bureau met enig gezag een rapport maakt. Ik heb er als pionnetje niet zo enorm last van hoor 't is meer dat je het voor je ogen ziet gebeuren en een klein beetje moet denken aan het commentaar van Bob Spaak tijdens Feyenoord-Real Madrid (na een charge op Coen Moulijn)

"Jongens, jongens, dit kan toch niet..."

Het is inderdaad ook het besef wat voor een 'spin' social media plots ook aan een zaak kan geven. Precies wat je stelt, voordat de feiten duidelijk zijn.

Maar goed, er over bloggen biedt dan ook weer de ruimte om mijn kant van 't verhaal te tonen. Zoals ik al schreef:

De pot die de ketel verwijt ;-)