dinsdag 27 oktober 2009

#23ad (voor & na)

Voor:


Na:
En wat valt op? Inderdaad, dezelfde blouse!

Gisteren was de afsluitende bijeenkomst van de Pilot #23 archiefdingen bij het Nationaal Archief. Van de 27 deelnemers hebben gisteren er gisteren 20 het certificaat in handen gekregen.

Vooralsnog een score van bijna 75% maar belangrijker lijkt mij de omslag die gedurende de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden bij de deelnemers en coaches. Het beeld, hun beeld op web 2.0 is veranderd. Gechargeerd zou je kunnen stellen van sceptisch afwijzend naar omarmend met de nodige scepsis. De afsluitende bijeenkomst bewees dit ook met een (Wiki) opdracht waarin we in groepjes van vier een #23 archiefding voor intern gebruik- en extern gebruik moesten bedenken. De ideeën en voorbeelden vlogen er bij iedereen uit.

Maandag aanstaande start de tweede groep binnen het Nationaal Archief. Niet als een pilotproject maar als een reguliere cursus. Meer dan 40 collega's zullen zich de komende weken gaan vastbijten in hun #23 archiefdingen.

Op basis van de pilot zal er wat geschaafd, herschreven en zelfs geschrapt (en vervolgens weer aangevuld) worden in de huidige 23 archiefdingen.

Ding #15 wordt geschrapt en vervangen door een kaart-ding en ding #20 wordt geschrapt om te worden vervangen door een mobile-device ding. Archivarissen blijken minder met geluid en muziek te hebben... De slechte geluidskwaliteit van de muziek via - bijvoorbeeld - de pc-speakers maken de beleving van bijvoorbeeld ding #20 toch niet optimaal is...

vrijdag 23 oktober 2009

Plaatjes Barcode

Tijdens het bezoek van het webteam van de Peace Palace Library deze week aan de bibliotheek van het Nationaal Archief stuitten we tijdens het gesprek ook nog even op de ´plaatjes-barcode´.
Wil je het plaatje begrijpen...? Klik hier, mits telefoon en abonnement het ondersteund.

woensdag 21 oktober 2009

Internet Bus Project
Door mijn baan, de vele internetaansluitingen in Nederland en de alomtegenwoordigheid van netwerk en content in onze dagelijks leven, door nog eens extra met de neus op de feiten en vooral mogelijkeden te worden gewezen door bijvoorbeeld deelname aan #23-archiefdingen... .

..Verlies je wel eens uit het oog hoe bijzonder die ontwikkelingen van - met name - de laatste 10 jaar zijn geweest en dat er misschien nog wel een hele hoop plekken op deze wereld zijn waar dat allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is.

Google springt hier bijvoorbeeld in India op in met het Internet Bus Project.

The Internet Bus Project is an attempt to educate people about what the Internet
is, and how it may be beneficial to their lives, by taking the Internet
experience to them through a customised Internet-enabled bus, which will travel
to several towns and cities across India.

dinsdag 20 oktober 2009

Tory-kaart van de wereld

Momenteel ben ik Eiland tussen de oren: het Verenigd Koninkrijk archter de schermen van Hans Steketee aan het lezen. Hoewel ik nog maar net begonnen ben is het al groot vermaak, herkenbare Britse rituelen in het hoofdstuk Eat Your Tea. Waarin inderdaad de Britse theemanie aan bod komt of de hang naar ordening en lijstjes. Een van de meest hilarische voorbeelden tot op heden is de wereld - in de jaren '80- bezien uit Tory-perspectief


Gevat in een kaart. Prachtig is ook de legenda van het exemplaar.


zondag 11 oktober 2009

#23 Fin

Dat was ´m, #23 archiefdingen zit er voor mij op.
Op dinsdag 26 mei trapten we af met ding één, twee en drie en bijna vijf maanden later zijn we klaar. Hoewel, klaar? Dit was - voor het Nationaal Archief - een pilot voor zo´n 30 collega´s, coaches en deelnemers. En na een feestelijke afsluiting op 26 oktober aanstaande starten we met de volgende club collega´s en hun 23-archiefdingen. Uiteindelijk moet iedereen, elke medewerker van het Nationaal Archief ´t programma doorlopen hebben.En dat gegeven is - denk ik - een pittige opgave. Voor de pilot is een doorsnede genomen van de sectoren, afdelingen en collega´s, uiteraard met diegenen die wel voor deze pilot te porren waren. Was de digitale basiskennis - die je toch echt wel nodig hebt voor de verschillende #dingen - nog niet op peil, dan zou het enthousiasme dit toch zeker moeten compenseren. Ik ben erg benieuwd hoe die balans zal uitslaan bij de nieuwe groepen?

Desalniettemin denk ik dat voor een groot aantal medewerkers in ´t archief ´t programma een enorme aanrader en - na het doorlopen te hebben - aanwinst is. Voor mij persoonlijk waren het maken van filmpjes (#ding 16) en LibraryThing (#ding18) hoogtepunten maar meer nog koester ik de gedragsverandering die het doorlopen van de dingen teweeg kan brengen. De wereld om ons heen veranderd, internetgebruik veranderd, archiefgebruik veranderd. Genoeg redenen om te veranderen.
Collega´s die nauw betrokken zijn bij het wel en wee van de huidige website willen de komende tijd gaan experimenteren met het openen van een chatbox.En aanstaande maandag ga ik praten met de bibliothecaris over de mogelijke toepassing van LibraryThing. Dat lijken de eerste spinn-offs van vijf maanden bloggen over weblogs, RSS, webcare, foto´s, mash-ups, online kantoortoepassingen, social bookmarking, wiki´s, twitter, chatten, podcasts, YouTube, genealogie 2.0, LibraryThing, sociale netwerken, online muziek, footnote & Archief 2.0. Ik ben benieuwd, erg nieuwsgierig wat het allemaal teweeg gaat brengen bij de volgende groepen #23-dingers.

Ik ben klaar, op naar de volgende groep!

zondag 4 oktober 2009

#22 Archief 2.0

Met 2.0 ontwikkelingen binnen zo ongeveer het hele spectrum van het Internet was het bijna onvermijdelijk dat dit vroeg of laat zou doorsijpelen naar ´t archiefwereldje.

Wegbereiders hierin waren en zijn met name de Brabanders, ´t BHIC en het Regionaal Archief Tilburg. Zij zijn (in de persoon van Christian van der Ven en Luud de Brouwer) er immer snel bij met het toepassen van nieuwe technieken en technologie.Maar bovenal ook in het nadenken hierover, het presenteren en uitleggen (blogs) wat een enorme mogelijkheden dit allemaal zou kunnen bieden (voor archieven), deels op persoonlijke titel maar ook namens hun archiefinstelling.

Vanuit deze hoek is ook Archief 2.0 gelanceerd. Een community voor en door archivarissen, archiefmedewerkers en archieven om te praten, te presenteren te initiëren en vooral te discussiëren over al die nieuwe - wat vaag gedefinieerd als - 2.0 ontwikkelingen. En da´s breed en veel omvattend maar vooral erg leuk en uitdagend omdat je ziet dat meer en meer collega´s geïnteresseerd zijn in die ontwikkelingen en daar bijna ook altijd een goede mening over hebben.

Ruggegraat van de community is naar mijn mening - nog steeds - het Manifest voor de Archivaris 2.0 door Christian van der Ven oktober 2007 geplaatst.* Ik erken dat het universum van de informatiecultuur snel verandert en dat archiefdiensten positief moeten reageren op deze veranderingen om bronnen en diensten aan te bieden die gebruikers willen en nodig hebben.

* Ik stel mezelf op de hoogte van de informatiecultuur van mijn gebruikers en zoek naar manieren om wat ik leer te incorporeren in de diensten die mijn archiefdienst aanbiedt.

* Ik ga kritiek op mijn archiefdienst niet uit de weg, maar houd een open blik op zijn positie en maak een eerlijke inschatting ten aanzien van wat bereikt kan worden.

* Ik neem actief deel aan het positief ontwikkelen van mijn archiefdienst.

* Ik erken dat archiefdiensten langzaam veranderen en werk samen met mijn collega's om sneller te reageren op verandering.

* Ik durf te pleiten voor nieuwe diensten en nieuwe manieren om diensten aan te bieden, ook al bieden sommige van mijn collega's weerstand.

* Ik geniet van de opwinding en het plezier van positieve verandering en draag dit uit naar collega's en gebruikers.

* Ik laat bestaande praktijken los als er een betere manier komt om dingen te doen, zelfs als deze bestaande praktijken ooit zo goed leken.

* Ik kies een experimentele benadering ten aanzien van verandering en ben bereid fouten te maken.

* Ik wacht niet tot iets perfect is voordat ik het vrijgeef en ik pas het aan op basis van reacties van gebruikers.

* Ik ben niet bang voor Google of soortgelijke diensten, maar zet deze diensten in ten voordele van gebruikers, terwijl ik ook excellente diensten lever die gebruikers nodig hebben.

* Ik vermijd dat gebruikers eerst thuis moeten raken in de terminologie en systematiek van de archivaris, maar geef diensten zo vorm dat die een weerspiegeling zijn van voorkeuren en verwachtingen van gebruikers.

* Ik ben bereid om naar plaatsen te gaan waar gebruikers zijn, zowel online als fysiek, om mijn beroep uit te oefenen.

* Ik ontwikkel open websites die het gebruikers mogelijk maken om samen met archivarissen inhoud te leveren, om daarmee hun leerervaring te verbeteren en hulp te bieden aan medegebruikers.

* Ik lobby voor open toegangen die gepersonaliseerde, interactieve mogelijkheden bieden die gebruikers verwachten in online informatieomgevingen.

* Ik moedig professioneel bloggen in mijn archiefdienst aan.

* Ik bevestig, door mijn acties, de vitale en relevante taak van archivarissen in iedere toekomstige vorm van informatiecultuur.
Prachtig toch! En dat vinden er meerderen met ons, inmiddels bijna 400 leden meldde de community mij afgelopen weekeinde per nieuwsbrief.
Da´s toch erg 1.0, zo´n nieuwsbrief, zou je kunnen denken? Maar da´s juist het goede van Archief 2.0. Naast het omarmen van een nieuwe informatiecultuur en daar naar handelen, is er vanuit de community ook ruimte voor oude, effectieve manieren van informatieoverdracht. Zo was er 27 oktober 2008 een studiedag: Over verandering gesproken. Is er een heuse merchandise met mokken, shirts, buttons en pennen opgezet. En tot slot zou #23-archiefdingen niet zonder Archief 2.0 tot stand kunnen zijn gekomen.

Waar het om gaat bij Archief 2.0 schrijft Christian van der Ven in #22 is dat het:
... een term [is] die gebruikt wordt om een bepaald bewustzijn van de (digitale) veranderingen om ons heen waar te nemen en daar ook actief in mee te willen gaan. Een gedragsverandering dus!
Die gedragsverandering lijkt langzaam plaats te vinden in het archiefwereldje, mede dankzij Archief 2.0. Hulde!

donderdag 1 oktober 2009

#21 Footnote, een sociaal archiefnetwerk

Ik raakte wat in verwarring al verticaal lezend van de titel bij #21 naar de rest van het artikel want Footnote, ja dat kende ik wel... Een slimme, handige 2.0 site van Amerikaanse hand en dus naast intuïtief zoeken voorzien van een slim businessmodel. In het zoeken en tonen loopt de site en de content een flink eind met je op, word je even lekker gemaakt...

Maar moet voor het echte werk uiteindelijk betaald worden. Het is vrij on-Nederlands om archieven, collecties (die immers met publiek geld zijn gefinancierd) al te zeer (voor commerciële tarieven) te vermarkten maar desalniettemin aardig om het af en toe in herinnering te brengen.

Maar Footnote kwam - ondanks dat ik er naar zocht middels CTRL+F - in de rest van de #23 archiefdingen-artikel niet meer voor. Dat ging vooral over bibliotheken en hun pogingen met 2.0 techniek nieuwe gebruikers te lokken en te verleiden eigen waarden, waardering, content, verwijzingen, verknopingen, verbindingen toe te voegen. En dat is geweldig hoewel ik er een kortstondig déjà vu (#18) moment bij had.

Archieven - als geheel - lijken wat dat betreft nog niet zo ver. Een tweetal - integrale - initiatieven, het afgelopen jaar geïnitieerd vanuit de Taskforce Archieven vallen op. Namelijk de Transcriptie-module en de Commentaar/Tagging-module. Doel van de modules zou zijn dat ze generiek ingezet kunnen worden bij verschillende archiefwebsites. Massaal is dit nog niet gebeurt en er zal ook nog wel wat aan gesleuteld mogen worden wil dit uiteindelijk gaan gebeuren maar het idee erachter en verdere ontwikkeling ervan juich ik van harte toe!De grote uitdaging voor de archieven de komende periode zal zijn hoe we, mede geïnspireerd op fantastische initiatieven als WorldCat met personalisatie
, widgets, Api´s en Applets - of simpelweg hoe ver je moet reizen voor een boek - onze collectie vele malen beter weten aan te bieden, te delen en uit te baten dan we nu doen. Te starten met NA4all, uiteraard met NA4all.

Update 4 oktober 2009: Ik bleek inderdaad geblogd te hebben over een ´foutieve´ dingen-tekst. Per abuis stond er een tekst van ding #21 van #23-dingen voor bibliotheken)op de #23-dingen voor archieven. Dit is inmiddels aangepast.