zondag 4 oktober 2009

#22 Archief 2.0

Met 2.0 ontwikkelingen binnen zo ongeveer het hele spectrum van het Internet was het bijna onvermijdelijk dat dit vroeg of laat zou doorsijpelen naar ´t archiefwereldje.

Wegbereiders hierin waren en zijn met name de Brabanders, ´t BHIC en het Regionaal Archief Tilburg. Zij zijn (in de persoon van Christian van der Ven en Luud de Brouwer) er immer snel bij met het toepassen van nieuwe technieken en technologie.Maar bovenal ook in het nadenken hierover, het presenteren en uitleggen (blogs) wat een enorme mogelijkheden dit allemaal zou kunnen bieden (voor archieven), deels op persoonlijke titel maar ook namens hun archiefinstelling.

Vanuit deze hoek is ook Archief 2.0 gelanceerd. Een community voor en door archivarissen, archiefmedewerkers en archieven om te praten, te presenteren te initiëren en vooral te discussiëren over al die nieuwe - wat vaag gedefinieerd als - 2.0 ontwikkelingen. En da´s breed en veel omvattend maar vooral erg leuk en uitdagend omdat je ziet dat meer en meer collega´s geïnteresseerd zijn in die ontwikkelingen en daar bijna ook altijd een goede mening over hebben.

Ruggegraat van de community is naar mijn mening - nog steeds - het Manifest voor de Archivaris 2.0 door Christian van der Ven oktober 2007 geplaatst.* Ik erken dat het universum van de informatiecultuur snel verandert en dat archiefdiensten positief moeten reageren op deze veranderingen om bronnen en diensten aan te bieden die gebruikers willen en nodig hebben.

* Ik stel mezelf op de hoogte van de informatiecultuur van mijn gebruikers en zoek naar manieren om wat ik leer te incorporeren in de diensten die mijn archiefdienst aanbiedt.

* Ik ga kritiek op mijn archiefdienst niet uit de weg, maar houd een open blik op zijn positie en maak een eerlijke inschatting ten aanzien van wat bereikt kan worden.

* Ik neem actief deel aan het positief ontwikkelen van mijn archiefdienst.

* Ik erken dat archiefdiensten langzaam veranderen en werk samen met mijn collega's om sneller te reageren op verandering.

* Ik durf te pleiten voor nieuwe diensten en nieuwe manieren om diensten aan te bieden, ook al bieden sommige van mijn collega's weerstand.

* Ik geniet van de opwinding en het plezier van positieve verandering en draag dit uit naar collega's en gebruikers.

* Ik laat bestaande praktijken los als er een betere manier komt om dingen te doen, zelfs als deze bestaande praktijken ooit zo goed leken.

* Ik kies een experimentele benadering ten aanzien van verandering en ben bereid fouten te maken.

* Ik wacht niet tot iets perfect is voordat ik het vrijgeef en ik pas het aan op basis van reacties van gebruikers.

* Ik ben niet bang voor Google of soortgelijke diensten, maar zet deze diensten in ten voordele van gebruikers, terwijl ik ook excellente diensten lever die gebruikers nodig hebben.

* Ik vermijd dat gebruikers eerst thuis moeten raken in de terminologie en systematiek van de archivaris, maar geef diensten zo vorm dat die een weerspiegeling zijn van voorkeuren en verwachtingen van gebruikers.

* Ik ben bereid om naar plaatsen te gaan waar gebruikers zijn, zowel online als fysiek, om mijn beroep uit te oefenen.

* Ik ontwikkel open websites die het gebruikers mogelijk maken om samen met archivarissen inhoud te leveren, om daarmee hun leerervaring te verbeteren en hulp te bieden aan medegebruikers.

* Ik lobby voor open toegangen die gepersonaliseerde, interactieve mogelijkheden bieden die gebruikers verwachten in online informatieomgevingen.

* Ik moedig professioneel bloggen in mijn archiefdienst aan.

* Ik bevestig, door mijn acties, de vitale en relevante taak van archivarissen in iedere toekomstige vorm van informatiecultuur.
Prachtig toch! En dat vinden er meerderen met ons, inmiddels bijna 400 leden meldde de community mij afgelopen weekeinde per nieuwsbrief.
Da´s toch erg 1.0, zo´n nieuwsbrief, zou je kunnen denken? Maar da´s juist het goede van Archief 2.0. Naast het omarmen van een nieuwe informatiecultuur en daar naar handelen, is er vanuit de community ook ruimte voor oude, effectieve manieren van informatieoverdracht. Zo was er 27 oktober 2008 een studiedag: Over verandering gesproken. Is er een heuse merchandise met mokken, shirts, buttons en pennen opgezet. En tot slot zou #23-archiefdingen niet zonder Archief 2.0 tot stand kunnen zijn gekomen.

Waar het om gaat bij Archief 2.0 schrijft Christian van der Ven in #22 is dat het:
... een term [is] die gebruikt wordt om een bepaald bewustzijn van de (digitale) veranderingen om ons heen waar te nemen en daar ook actief in mee te willen gaan. Een gedragsverandering dus!
Die gedragsverandering lijkt langzaam plaats te vinden in het archiefwereldje, mede dankzij Archief 2.0. Hulde!

4 opmerkingen:

Christian zei

Iedereen, die de cursus volgt en bij ding #22 is aanbeland, kan gewoon rustig doorlinken naar dit stukje! :-)

Timmietovenaar zei

@christian Is ie zo schaamteloos dan ;-).

Ik ben gewoon erg enthousiast over Archief 2.0!

Luud zei

Enthousiasme over Archief 2.0 is altijd goed. Dat waardeert de community zeer :-)
Verder sluit ik me aan bij Christian.

23 Dingen zei

Je zal altijd zien dat een dergelijk beweging rust op de schouders van een klein aantal. Dat was zo ook in de bibliotheekwereld. Daar telt de community inmiddels meer dan 4000 leden. Wel zie je, en ik denk dat dit ook met de archieven wel zal gaan gebeuren, dat er een omslag begint plaats te vinden, dat mensen 'wakker' worden. Niet iedereen hoeft en wil actief bijdragen, maar dat er een besef geboren wordt, is al een grote verdienste van de voortrekkers. Dus inderdaad: Hulde! :-)