maandag 29 juni 2009

#8 Online Kantoortoepassingen

Een ding wat ik te weinig doe, hoewel ik al enige jaren documenten online heb en deze inmiddels (deels) ook deel via Google Docs... zijn online kantoortoepassingen.
Mogelijk dat het de vrees is voor de (te) beperkte functionaliteit van een Google Doc, de gewenning van mijn vingers aan sneltoets combinaties binnen de geijkte Microsoft Office applicaties of domweg luiheid van mijn zijde... en heb ik al een offline, desktop document gecreëerd voordat ik aan een online kantoortoepassing heb gedacht.

Bijkomend probleem is natuurlijk ook dat op onze populatie collega's een fractie er gebruik van maakt laat staan van online kantoortoepassingen heeft gehoord. Je chef ziet je aankomen met een link naar de kwartaalcijfers in een spreaddsheet van Google Docs of je directeur wanneer je hem of haar dat zo broodnodige memo over openingstijden ter bespreking van een de eerstkomende MT vergadering deelt via Google Docs. Onze organisaties zijn nog maar net gewend aan de overstap van WP 5.1 naar Microsoft Word dat de redigeeroptie van het tweede product soms al een brug te ver is (zo vertrouwde een collega ons recent ook toe op ons discussie / opleidingsforum Moodle - vrijdag, 12 juni 2009, 10:55-). Dat stimuleert natuurlijk geen dagelijks gebruik van dit soort tools.

Wanneer gebruik ik 't dan wel ? Vorig jaar heb ik er een tijdje intensief gebruik van gemaakt toen ik met een aantal Nederlandse en Vlaamse archiefcollega's bezig was met het uitwerken van de plannen voor de eerste Archief 2.0 studiedag op het BHIC te Den Bosch (Over verandering gesproken). Nog meer voor hen dan voor mij was het aanmaken van documenten, agenda's en sheets en bovenal het delen ervan gesneden koek. Wanneer er zo'n kritische massa is, ligt het gebruik voor de hand.

Desalnietemin blijf je dan het idee houden in twee werelden te leven:
  • Die van je werkplek, op kantoor lekker met al die applicaties (al dan niet) op je desktop met een uitgebreide range aan toepassingen en opties maar veelal niet gebruikt of begrepen.
  • En die van de online kantoorapplicaties met een beperkte range aan toepassingen en opties maar met gebruikers erachter die dan wel weer het meeste eruit proberen te halen.
Op sommige momenten raken die twee elkaar bijvoorbeeld met een tool als Google Calander Sync. Waamee je je Outlook agenda kan delen / synchroniseren met je Google agenda. Maar voor het overgrote deel zijn het vooralsnog gescheiden werelden.

Misschien is de noodzaak er gewoon nog niet en is het wachten tot iets als Cloud Computingdefinitief doorbreekt, zoals in de Volkskrant er enige tijd geleden al helder over werd geschreven:
...De wolk biedt ook efficiencyvoordelen: gebruikers die hun documenten erin stallen, kunnen er samen met anderen aan werken, soms zelfs op hetzelfde moment. Dat maakt het werken in projectgroepen, eventueel in verschillende tijdzones, een stuk eenvoudiger. Daarnaast helpt de wolk het leven van computergebruikers overzichtelijk te houden. Documenten slingeren niet op verschillende plekken rond (‘Stond de laatste versie nu op mijn laptop, pc of op de computer op kantoor?’), omdat er maar één kopie van bestaat, die in de wolk zweeft. De eigenaar bepaalt zelf wie het document mag inzien en wie eraan mag sleutelen...
Als ik kijk wat een wat zakelijker en technischer site als Infoworld hierover zei ongeveer een jaar geleden dan zie ik de laatste maanden tijdens mijn contact met leveranciers meer en meer van begrippen en jargon uit die tekst voorbijkomen waardoor Cloud Computing dichter en dichter bijkomt.

1 opmerking:

23 Dingen zei

Je moet je er inderdaad soms toe zetten en soms ook met meer mensen samenwerken om documenten online te creeren en te delen. Voor 23AD en de originele 23 Dingen, maak ik er erg veel gebruik van voor dat Voortgangsdocument. Zou nu niet meer weten hoe dat anders zou kunnen.

Verder heeft het mij een keer ontzettend goed uit de nood geholpen, toen ik plotseling geblesseerd raakte en een presentatie dreigde mis te lopen!

Uiteindelijk denk ik dat Cloud Computing wel door zal zetten, ook in het licht van steeds kleiner en steeds mobieler.